سري IML

خط تولید


خطوط تولید IML این شرکت به منظور تولید انواع قطعات بسته بندی در صنایع غذایی و رنگ و ... طراحی و ارائه گردیده‌اند. این خطوط به لحاظ دارا بودن مکانیزم های همزمان موادگیری در زمان گیره باز پران و سنبه کش در زمان گیره باز و شارژ آکومولاتور در زمان پران و سنبه کشها قابلیت تولید با سرعت بسیار بالا را دارند.

طراحان این شرکت در این خطوط با استفاده از ربات های "ورود از بغل"  و با امکان انجام عملیات همزمان در داخل ربات در جهت جانمایی label و برداشتن محصول به صورت همزمان و همچنین استفاده از قالبهایی با قابلیت خنک کاری با سرعت بالا موفق به دستیابی به بهترین سرعت تولید گردیده اند. همچنین به منظور ایجاد یکنواختی هرچه بهتر برای تولید این نوع قطعات IML از ماشینهای تزریق سری SM-TS ویا SM-HC که دارای مکانیزم گیره های بسیار قوی و با دوام بالا می باشند استفاده شده است و همچنین در مکانیزم هیدرولیک ماشین ها  نیز از تکنولوژی سروو موتور برای کاهش مصرف برق و شیرهای برقی-هیدرولیکی سرووموتوری برای افزایش دقت حرکتهای ماشین بهره گرفته شده است.