سري عمودي AVC

با گیره عمودی و تزریق افقی
(ساخت ایران)

دریافت کاتالوگ ها

سری های مختلف AV- ماشین‌های تزریق پلاستیک با مکانیزم گیره عمودی و یا تزریق عمودی و میزهای ثابت، کشویی و گردان
ماشین‌های عمودی این شرکت به هدف پوشش بازار قطعات چند جزئی مانند فلز و پلاستیک، پلاستیک های مختلف و یا پلاستیک و لاستیک طراحی و ارائه گردیده‌اند. این ماشینهای تزریق به لحاظ قابلیت سفارش گذاری برای کورسهای حرکت مختلف، افزودن کاربری‌های خاص برای مواد مختلف و همچنین سادگی ساخت و اوپراتوری موفق به انجام تولید قطعات مختلف چند جزئی در صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو، صنایع برق و خطوط انتقال برق و یا صنایع بسته بندی گردیده‌اند. از مشخصات اصلی این ماشینها قابلیت سفارش گذاری با میز ثابت AV ، کشویی AVS و یا گردان AVT، AVVT و همچنین گیره هیدرولیکی مجهز به جکهای اسکورت برای افزایش سرعت تولید و همچنین با گیره بدون میله راهنما (C-FRAME) AVC می توان اشاره کرد. این نوع ماشینها از تناژه 60 تن الی 250 تن قابل سفارش می‌باشند.