خط تولید پر سرعت CHEN-PET

خط تولید

 


خطوط تولید پرسرعتCHEN-PET این شرکت به منظور تولید پریفورم های PETدر وزنها و ابعاد مختلف و با تیراژ بسیار بالا طراحی و ارائه گردیده اند.

این خطوط تولید به لحاظ استفاده از بهترین قطعات، لوازم جانبی و قالب پریفورم و سیلندر ماردون های مخصوص PET دارای محصول نهایی با بهترین کیفیت، شفافیت و رنگ یکنواخت برای پریفورم های رنگی می باشند. مدلهای قابل سفارش برای این خطوط از 32 الی 72 حفره می باشند که دارای سرعت تولیدی بین 9 الی 15 ثانیه بسته به تعداد حفره ها و وزن پریفورم ها می باشد.

از مزایای دیگر این خطوط استفاده از ربات برای خارج کردن پریفورم ها با سرعت و دقت بالاتر از قالب و انجام خنک کاری پریفورم ها در خارج از قالب به منظور افزایش سرعت تولید می توان اشاره کرد.

رطوبتگیرهای استفاده شده در این خطوط شامل رطوبتگیر و گازگیر مواد PET و رطوبتگیرهای محیط قالب می باشند که این کار در بالا بردن کیفیت پریفورم تولیدی تاثیر بسزایی دارند.

یکی از ویژگیهای خاص این خطوط امکان انجام عملیات همزمان در مراحل زیر می باشد:

1-     انجام عملیات مواد گیری همزمان با گیره باز

2-     انجام عملیات پران و ماهیچه کش همزمان با گیره باز

3-     انجام خنک کاری پریفورم در خارج از محیط قالب

این ویژگیها برای افزایش سرعت تولید تاثیرات بسیار زیادی دارند.